MINISTRY MANAGEMENT

MHE. Rashid Ali Juma
WAZIRI WA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI

 

 

 

 

 

 

 

MHE. Makame Ali Ussi
NAIBU WAZIRI WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDUGU: Joseph Abdalla Meza
KATIBU MKUU WIZARA YA KILIMO, MALIASILI, MIFUGO NA UVUVI 

.... 

...